Blog

Home » Webboard » Blog

Kneaded Eraserဆိုတာဘာလဲ။ဘယ္လိုသုံးသင့္လဲ။

Kneaded eraserဆုိတာ က်ြန္ေတာ္တို႕ပုံမွန္ျမင္ေနက် vinyl,rubber and pink eraserမ်ားကဲ့သို႕မဟုတ္ဘဲ ေကြးညြတ္ႏုိင္ေသာ၊က်ဳံ႕ႏုိင္ဆန္႕ႏုိင္ေသာ၊လိုသလုိပုံသြင္းႏုိင္ေသာခဲဖ်က္တစ္မ်ိဴးျဖစ္ပါတယ္။

Kneaded eraserနဲ႔ပါတ္သတ္ျပီး ထူးျခားအံ့ျဘဖြယ္ေကာင္းတဲအခ်က္ေတြအမ်ားျကီးရွိတဲ့ အနက္ကတစ္ခ်...